Izobraževalni program na temo srpastocelične anemije za bolnike in njihove družine se bo začel januarja 2022. S pomočjo ankete so bolniki s srpastocelično anemijo za leto 2022 izbrali 11 novih tem za izobraževanje.

Povezava