ERN ITHACA vabi k sodelovanju specialiste, ki obravnavajo bolnike z delecijami in polimorfizmom enega nukleotida v genu EFNB2. Ephrin B2 je udeležen v kompleksni signalni poti, ki regulira razvoj nevrološkega sistema in migracijo nevronov. Gen EFNB2 je udeležen v intersticijski 13q33.3.

Povezava