EJP RD napoveduje sredstva za strokovnjake, ki obravnavajo bolnike z patogenimi različicami v genu DDX3X. Patogene različice v tem genu so povezane z intelektualno manjzmožnostjo, ki je pogostejša pri moških bolnikih.

Povezava