ERN-EuroBloodNet je izvedla anketo med člani, da bi opredelila 10 najpomembnejših smernic zdravljenja in orodij (CDMT). Kot prve so izbrali so smernice za za Burkittov limfom pri odraslih.

Povezava