Med 9. in 11. 12. 2021 bo v Madridu potekalo letno srečanje ‘ERN-ITHACA Annual Board’. Na srečanju bodo pripravili 5. letni plan za mrežo.