ERN ITHACA vabi k sodelovanju specialiste, ki obravnavajo bolnike s patološkimi različicami v geni SKI (Shprintzen-Goldberg syndrome). Povezava