1. januarja 2022 se bo Evropskim referenčnim mrežam (ERN) pridružilo 620 novih članov, kar je soglasno potrdil odbor držav članic ERN. ERN bodo po tej razširitvi vsebovale skoraj 1500 članov ERN v 27 državah članicah in na Norveškem. Ta mejnik bo povečal geografski domet ERN-jev in izboljšal dostop do visoko specializiranega zdravstvenega varstva pacientom z redkimi boleznimi.

Novih 620 članov se bo mrežam pridružilo v 24 državah članicah EU in na Norveškem (razen Bolgarije, Malte in Luksemburga). Največ novih članov – 43 – je bilo sprejetih v ERN RITA – Evropsko referenčno mrežo, katere cilj je izboljšati oskrbo bolnikov z redkimi imunskimi motnjami. 38 novih članov se bo pridružilo EURACAN – ERN, ki povezuje bolnike z redkimi solidnimi raki odraslih, 36 članov pa se bo pridružilo ERN EuroBloodNet – ERN za redke hematološke bolezni.

Največ zdravstvenih enot se bo ERN pridružilo v Italiji (145) in Nemčiji (84) in Španiji (68), Grčija se bo z 18 enotami prvič pridružuje projektu. Slovenija bo z razširitvijo povečala članstvo v 4 mrežah.

Povezava