ERNICA (delovni paket 5) želi z raziskavo doseči boljše razumevanje trenutne raziskovalne aktivnosti na področju redkih bolezni.

Sodelovanje v raziskavi je mogoče na tej povezavi.