Prof. Jean-Marie Jouannic vodi novoustanovljeno raziskovalno podskupino ‘Fetal Surgery Work Group’.

 

Več o delavni skupini si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KcFhJE_UbUCneNGjxMFSfKu74z9gSAtLvcduvIovj3tUMk82VkIwM0JQTkdJNDNWSjhXUk5SSUZYWi4u