ERN ITHACA vabi k sodelovanju specialiste, ki obravnavajo družine z nevrorazvojnimi motnjami, pri katerih so odkrili prisotnost heterogenih različic v genu SP9.

Povezava