ERN ITHACA vabi k sodelovanju specialiste, ki obravnavajo bolnike z homozigotnimi patološkimi različicami v genu ERLIN1. Raziskujejo ali so te različice povezane z intelektualno manjzmožnostjo pri najmlajših bolnikih.

Povezava