ERN ITHACA vabi k sodelovanju specialiste, ki obravnavajo bolnike s patološkimi različicami v genu P4HTM (sindrom ‘HIDEA’).

Povezava