Evropska zdravstvena unija: Komisija objavila odprto javno posvetovanje o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_2083