EURORDIS, ‘European Lung Foundation’ in ‘European Patient Advocacy Group (ePAG) Working Group’ so pripravile praktični vodnik za sodelovanje bolnikov pri razvijanju smernic kliničnih praks in sistemov za podporo pri kliničnem odločanju.

Vodnik je dostopen tukaj