Evropska delovna skupina ERN EuroBloodNet je v sodelovanju z Inštitutom Curie pripravila članek ‘Primary vitreoretinal lymphoma’ (doi: 10.1097/CCO.0000000000000776), o izzivih pri diagnostiki in zdravljenju primarnega vitreoretinalnega limfoma, povzela obstoječo literaturo in pripravila anketo o praksah obravnave bolnikov v Evropi.

Povezava