Evropska komisija je odobrila konzorcij, pod vodstvom organizacije ‘French Health Data Hub’, ki bo vodila pilotni projekt ‘The European Health Data Space’. Namen projekta je voditi razpravo o pravni ureditvi zdravstvenih podatkov in izboljšati dostop do zdravstvenih podatkov v Evropi. V projektu bo sodelovalo deset držav EU.