Orphanet in ERN-ITHACA sta razvili spletno platformo za gene povezane z intelektualno manjzmožnostjo in z njimi povezane fenotipe. Platforma ponuja sistematičen in celovit dostop do informacij na področju intelektualne manjzmožnosti. Platformo ureja ERN-ITHACA v sodelovanju z SysID/SysNDD in je povezana z notranjimi in zunanjimi viri (SysNDD in OMIM). Več o platformi na spodnji povezavi.

Povezava,