Nekateri bolniki s patogenimi različicami v genu MYO18 imajo intelektualno manjzmožnost in epilepsijo. Pri drugih bolnikih je fenotip še neznan. ERN-ITHACA vabi k sodelovanju vse specialiste, ki obravnavajo bolnike s patogenimi različicami v genu MYO18.