SCD Patients’ Educational Session je skupni projekt ERN EuroBloodNet in članov ASCAT.

Cilji projekta so:

  • povezati bolnike s srpastocelično anemijo,
  • izučiti bolnike o zdravljenju in vlogi bolnikov pri raziskovanju,
  • oceniti učinek projekta na bolnike in sorodnike,
  • povezati bolnike in zdravstvene delavce,
  • povečati ozaveščanje znanstvene javnosti o potrebah in pričakovanjih bolnikov.

Povezava