Decembra 2021 je bila sprejeta prva resolucija OZN o bolnikih z redkimi boleznimi (‘UN Resolution on “Addressing the Challenges of Persons Living with a Rare Disease and their Families’). Teme resolucije se nanašajo na glavne probleme, s katerimi se spopada več kot 300 milijonov bolnikov z redkimi boleznimi po svetu, kot so zdravje, dostop do izobrazbe in dela, revščina, neenakost spolov in vključevanje v družbo.

Povezava